Чума

ЧУМА

Предмет интересовања Чуме су ЧУдна и МАштовита дела из области публицистике и белетристике која су из неког разлога бивала скрајнута из главних токова на маргине књижевног стваралаштва свог времена, али су ипак проналазила свој пут до читаоца и свој начин да остану трајно актуелна. Њихови аутори су људи који су били вољни или невољни изгнаници, у материјалном као и духовном свету, и са својих усамљеничких позиција сагледавали ствари на начин на који већина других то није могла. Логична последица оваквог издавачког опредељења је да у Чуми има места за домаће ауторе који се нису затворили у шаблон, био он политички, идеолошки, културни или уопште у ширем смислу мисаони. Дакле, егзотичност времена и места одвијања догађаја (или егзотичност самих догађаја) из сваке од чуминих књига није циљ, него средство да се одређене појаве и процеси разумеју другачије, што у многим случајевима значи и тачније. Ако читалац у томе буде уживао или, чак је и то могуће, из тога нешто учио, тек онда може да се говори о постигнутом циљу.

About the author

админ